Kontakt

Naturana Polska Sp. z o.o.
ul. Królewiecka 4/6

87-800 Włocławek

 

tel. 54 411 34 33

     54 411 35 50

fax. 54 411 10 10
 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

 

Nr KRS 0000012098

NIP 888-000-41-40

REGON 910010391

 

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO:

1000 000,00 ZŁ

 

 E-mail: sklep@naturana.pl

 

www.naturana.plFORMULARZ KONTAKTOWY

W celu uzyskania szybkiego kontaktu z obsługą naszej firmy prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego:

Wprowadź swój adres Email (*)

Imię, nazwisko / nazwa firmy

Wprowadź treść Email (*)

(*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wykorzystywanie ich tylko w celach marketingowych przez Naturana Polska Sp.z o.o . z siedzibą we Włocławku ( 87-800) przy ul. Królewieckiej 4/6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012098 zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz.926zpóźn.zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą telefoniczną, pocztową lub elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) pochodzących od Naturana Polska Sp.zo.o.

Pouczenie: Naturana Polska Sp. z o.o informuje, że zgodnie z art. 13 rozporządzeni Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE będzie administratorem Twoich danych osobowych i będzie skrupulatnie przestrzegać i realizować przepisy w/w Rozporządzenia.Przepisz litery(*) - Pola które muszą być wypełnione.

Nasze marki